x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVS26 Yritysverkoston juridinen hallinta 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Yritysjuridiikan opintoja vähintään 15 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää verkostoimisen, erityisesti alihankinnan ja ulkoistamisen, liiketoiminnan vaihtoehtoisena organisoimistapana. Opiskelija tuntee verkostoimisen ja verkostojen edut, haitat ja riskit sekä hallitsee etujen, haittojen ja riskien analysoinnin, hallinnan ja vertailun.

Sisältö

Perehtyminen verkostoimisen perusteisiin, verkostoja käsittelevän juridisen tiedon koordinointiin liiketaloudelliseen verkostotutkimukseen ja verkostojen hallinnan tapoihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 3 t 0 t

Opetus järjestetään IV periodissa. Opintojakso on kuitenkin tentittävissä sekä syys- että kevätlukukaudella sähköisessä tenttijärjestelmässä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kiiha, J.: Yritystoiminnan ulkoistaminen ja sopimusvastuu. 2002.

Saarnilehto, A. - Vesalainen, J. - Annola, V. (toim.): Monimuotoinen verkosto - johtamista ja juridiikkaa. 2013.

Väntsi, R.: Yritysten verkostoitumisen oikeustaloustieteellisistä perusteista. 1999.

Lisäksi suoritettava toinen seuraavista:

Pohjonen, S. (toim.): Ennakoiva sopiminen. 2002.

Pohjonen, S. (toim.): Ex ante - ennakoiva oikeus. 2005.

Lisätietoja

Opintojakso on tentittävissä sekä syys- että kevätlukukaudella sähköisessä tenttijärjestelmässä.

Suositeltu suoritusajankohta: maisteriopintojen 1. vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu