x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA22 Valtiosääntöoikeus 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
10 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
HALJUA22 Valtiosääntöoikeus 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy valtiosääntöjen rakenteeseen ja funktioihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kokonaiskuvan valtiosääntöoikeuden yleisistä opeista, yksilön perusoikeuksista, ylimmistä valtioelimistä sekä lainsäädäntövallan, hallitusvallan ja tuomiovallan käytön perusteista sekä kansainvälisestä ihmisoikeusjärjestelmästä.

Sisältö

Sisältö:
?Valtiosäännöt ja niiden suhde kansainväliseen oikeuteen ja EU-oikeuteen
?Suomen valtiojärjestyksen rakenne, valtio-orgaanien asettaminen ja kansalaisten osallistumisjärjestelmät
?Eduskunta, Tasavallan presidentti ja valtioneuvosto, näiden asema, toimivaltasuhteet ja toimintamuodot
?Julkisen hallinto-organisaation valtiosääntöoikeudelliset perusteet
?Perus- ja ihmisoikeudet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Kirjatentti

Luento-opetus koostuu kahdesta osasta: 1) institutionaalisen valtiosääntöoikeuden luennot ja 2) perus- ja ihmisoikeustutkimuksen luennot

Luentosarjan yhteydessä kirjoitetaan essee opettajan osoittamasta ajankohtaisesta valtiosääntöoikeudellisesta kysymyksestä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

luennot, tentti ja essee

Essee korvaa luennoilla ilmoitettavan osan kirjallisuudesta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentissä suoritetaan:

1. luennot
2. Jyränki & Husa: Valtiosääntöoikeus, 2012, s.1-372
3. Hallberg: Perusoikeudet, 2011, s. 1-213 ja 831-905

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Julkisoikeuden runkokurssit (Yhteiset opinnot/JKK)
Johtamiskorkeakoulu
Ihmisoikeudet, politiikka ja oikeus (Yhteiset opinnot/JKK)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Ihmisoikeudet, politiikka ja oikeus (Yhteiset opinnot/JKK)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu