x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTTY1 SPSS:n perusteet 2 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
MTTTY1 SPSS:n perusteet 2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa SPSS -tilasto-ohjelmiston peruskäytön ja omaksuu tilastollisten menetelmien oikeaoppisen soveltamisen empiiriseen yhteiskuntatieteelliseen tutkimusaineistoon.

Sisältö

- tilastoyksikkö, muuttuja, havaintomatriisi
- muuttujan mitta-asteikot
- aineiston tallentaminen ja tallennusvirheiden korjaaminen
- sisällön dokumentointi ja puuttuvien tietojen määrittäminen
- muuttujamuunnokset
- yksi- ja useampiulotteiset jakaumat
- keski-, hajonta- ja riippuvuusluvut
- tulosten graafinen esittäminen
- tilastollinen hypoteesien testaus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luennot, pienryhmäopetus ja harjoitustyö  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Opinto-oppaan 2010-2012 mukainen TILTY1B SPSS:n perusteet vastaa opintojaksoa MTTTY1 SPSS:n perusteet.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö