x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIP5 Tutkiva opiskelu 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
ITIP5 Tutkiva opiskelu 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Opintojakso, jossa tutustutaan informaatiotutkimukseen ja interaktiiviseen mediaan opiskelu- ja tutkimusalana ja harjoitellaan tutkivan opiskelun taitoja. Opintojakso sisältää perusteiden muihin opintojaksoihin liittyviä oppimistehtäviä edistämään kokonaiskuvan muodostumista oppiaineesta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa käyttää opiskelutehtävien suorituksessa yliopiston oppimisympäristöä
- on muodostanut yleiskäsityksen oppiaineen kokonaisuudesta sekä sen erikoistumis- ja tutkimusalueista
- pystyy hahmottelemaan itseä kiinnostavat opiskelualueet
- 0osaa hakea, arvioida ja käyttää oppiaineen alaan liittyviä tutkimusjulkaisuja ja kirjoittaa tutkimusjulkaisujen pohjalta lyhyitä argumentoituja tekstejä

Lisäksi tutkinto-ohjelman oma opiskelija:
- osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman
- osaa esitellä seminaariryhmän jäsenenä omia tuotoksia sekä keskustella arvioivasti toisten tuotoksista

Sisältö

Akateeminen opiskelutraditio. Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media opiskelualana. Oman opintosuunnitelman rakentaminen. Oppiaineen tutkimuksen osa-alueet. Tutkimuksen ja opiskelun yhteydet. Opiskeluun liittyvä tiedonhankinta. Kirjoittaminen opiskelutekniikkana. Wikipedia-projekti. Perusopintojen reflektointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Seminaari  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Harjoitustyö(t)  3 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
verkkokurssi  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö