x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS02 Automaatit I 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Professori Erkki Mäkinen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Johdatus matemaattiseen päättelyyn tai aikaisemmin suoritettu MATEP0 Diskreetti matematiikka.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
TIETS02 Automaatit I 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee automaattien ja formaalien kielten peruskäsitteet.

Sisältö

Äärellinen automaatti. Formaalien kielten peruskäsitteitä. Chomskyn kielihierarkia. Kontekstittomista kieliopeista. Pinoautomaatti. Turingin kone.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Aktiivinen osallistuminen viikkoharjoituksiin ja Kirjallinen kuulustelu.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Luentomoniste
  2. Hopcroft, Motwani, Ullman, Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation. Addison-Wesley 2001.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö