x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETA6 Tietorakenteet 10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Professori Martti Juhola
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
TIETA6 Tietorakenteet 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt keskeisiin tietorakenteisiin ja niiden käsittelyalgoritmeihin sekä näiden avulla toteutettaviin abstrakteihin tietotyyppeihin.

Sisältö

Abstraktit tietotyypit, ohjelman tehokkuuden arviointi, rekursio, mm. pikalajittelu ja lomituslajittelu. Lineaariset tietorakenteet, kuten listat, jonot ja pinot, puutietorakenteet binääripuut, binääriset hakupuut ja keot, verkkotietorakenteet suuntaamattomat, suunnatut, painottamattomat ja painotetut verkot, lyhimmät polut, minimi virittävät puut, hajautuksesta, merkki jonoista, säännöllisistä ilmauksista ja äärellisistä automaateista sekä algoritmien suunnittelumenetelmistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 50 t 0 t
Harjoitukset 26 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Osallistuminen opetukseen, viikkoharjoitukset ja harjoitustyö sekä tentti.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Weekly excercises and project work  Harjoitustyö(t) 
englanniksi
exam  Kirjallinen tentti 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Goodrich M.T., Tamassia R., Data Structures and Algorithms in Java. John Wiley & Sons 1998 tai uudempi painos.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö