x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEA5 Tutkielmakurssi 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Professori Erkki Mäkinen
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
TIEA5 Tutkielmakurssi 10 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään tieteelliseen kirjoittamiseen tietojenkäsittelytieteissä sekä valmentaudutaan kandidaattitutkielman tekemiseen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa etsiä annettuun ongelmaan liittyvää tieteellistä kirjallisuutta
- osaa arvioida tieteellisen kirjallisuuden käyttökelpoisuutta ja laatua oman tutkimustehtävän kannalta
- ymmärtää tieteellisen kirjoittamisprosessin luonteen
- osaa ottaa huomioon omaan tutkimus- ja kirjoitustyöhönsä liittyvät eettiset vaatimukset.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan tieteellisen kirjallisuuden etsimistä ja arviointia. Luennoilla käsitellään tutkimustyön vaiheita ja ongelmia.
Opintojaksoon sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Yksilöopetus

Pienryhmissä annettava vertaisohjaus. Ohjausta sopimuksen mukaan.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Järvinen & Järvinen, Tutkimustyön metodeista. Opinpajan kirja 2011.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö