x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTTA9 Tilastollinen ennustaminen 5 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija ymmärtää tilastollisen ennustamisen ja estimoinnin eron. Hän osaa kuvailla opintojaksolla opetettujen ennustusmenetelmien ominaisuuksia ja valita ennustustilanteeseen sopivan ennustusmenetelmän. Opiskelija osaa tehdä annetusta aineistosta numeerisia ennusteita erityisesti lineaaristen mallien tilanteessa sopivan tilastollisen ohjelmiston avulla.

Sisältö

Ennustuskriteerit, paras ennuste, epäparametrinen paras ennuste, paras lineaarinen harhaton ennuste, suurimman uskottavuuden ennuste, luottamusväliennustaminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, harjoitukset, harjoitustyö ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakso perustuu luentoihin, mutta oheislukemistona suositellaan teoksia


Bosq, D., Balnke, D. (2007). Inference and Prediction in Large Dimensions. Wiley.

Geisser, S. (1993). Predictive Inference: An Introduction. CRC Press.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö