x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROMAP3 Romanian kielen jatkokurssi II 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot romanian kielen kieliopista, ja hän pystyy lukemaan melko vaativia romaniankielisiä asiatekstejä ja hallitsee erilaisissa arkielämän tilanteissa tarvittavan sanaston sekä tunnistaa erilaisia tyylillisiä ilmaisukeinoja.

Sisältö

Kielen jatkotaso. Romanian kieleen, yhteiskuntaan ja kulttuuriin tutustuminen kirjallisten aineistojen perusteella.

Opetuskieli

englanti, romania

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Romanian kieli (Romanian kieli)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö