x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LÄÄKA401 Hermoston toimintahäiriöt 7 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Hermoston toimintahäiriöt -jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää keskeisten neurologisten sairauksien patofysiologian, neurobiologian, epidemiologian, kliinisen oirekuvan, tutkimisen ja hoidon perusteet. Hän osaa paikallistaa anatomisen vaurion potilaan neurologisen anamneesin ja status-tutkimuksen perusteella. Opiskelija tunnistaa ja ratkaisee oman alan ongelmia ja tutkimuskysymyksiä tieteellisen tiedon ja tutkimusmenetelmien avulla. Opiskelija tunnistaa ja ratkaisee oman alan ongelmia ja tutkimuskysymyksiä tieteellisen tiedon ja tutkimusmenetelmien avulla. Opiskelija osaa käydä tieteellistä keskustelua toisten tutkijoiden ja aiemman tutkimuksen kanssa asianmukaisesti ja vääristelemättä.

Sisältö

Keskeisimpien neurologisten sairauksien ja oireiden epidemiologia, etiologia, patogeneesi, patologia, kliininen kuva, tutkimusmenetelmät, hoidon perusteet ja ennuste (mm. aivojen kehityshäiriöt, aivoverenkiertohäiriöt, epilepsia, aivokasvaimet, dementia, MS-tauti, Parkinsonin tauti, hermoston infektiot, neurologiset alkoholisairaudet, päänsärky, yleisimmät ääreishermoston sairaudet, aivovammat).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tutoristunnot 3 op, ryhmätyöt 2 op, kliinisten taitojen työt, seminaarit, lopputentti 2 op ja jaksopalaute

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Tutor arvioi opiskelijan suoriutumisen tutoristunnoissa tiedekunnassa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Jakson kirjallisessa loppukuulustelussa arvioidaan jakson tiedollisten tavoitteiden saavuttaminen asteikolla hyväksytty / hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Lääketieteen yksikkö