x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LÄÄKA421 Rintakipu/hengenahdistus 11 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Rintakipu- ja hengenahdistus -jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää keskeisimpien sydän- ja verisuonisairauksien ja keuhkosairauksien patofysiologian, patologian ja kliinisen kuvan. Hän tuntee sydän-, verisuoni- ja keuhkosairauksia sairastavien potilaiden tutkimisen ja hoidon perusasiat sekä ymmärtää näiden tautien merkityksen niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta.
Opiskelija osaa haastatella ja tutkia tavallisimpia sydän – verenkierto – ja keuhkosairauksia sairastavan potilaan. Hän osaa alustavasti kirjata potilaan haastattelun ja tutkimisen tuottamat tiedot (anamneesi- ja statustiedot). Opiskelija osaa käydä tieteellistä keskustelua asianmukaisesti ja vääristelemättä.

Sisältö

Sydämen, keuhkojen ja verisuonten rakenteen ja toiminnan muutokset yleisimmissä näiden elinten sairauksissa. Erityistä huomiota kiinnitetään potilaan haastatteluun ja tutkimiseen liittyviin taitoihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tutoropinnot 3 op, ryhmätyöt 5 op, kliinisten taitojen työt, seminaarit, terveyskeskuspäivysty ja -työskentely, loppukuulustelu 3 op ja jaksopalaute

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Tutor arvioi opiskelijan suoriutumisen tutoristunnoissa tiedekunnassa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Jakson kirjallisessa loppukuulustelussa arvioidaan jakson tiedollisten tavoitteiden saavuttaminen asteikolla hyväksytty / hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Lääketieteen yksikkö