x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVOKO6B Äänen, artikulaation ja puheilmaisun harjoitukset 3 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Puhetekniikka ja vokologia
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tuntevat monipuolisesti äänenkäytön, artikulaation ja puheilmaisun harjoituksia ja
- osaavat hyödyntää niitä puheilmaisunsa kehittämisessä

Sisältö

Harjoituksia ja ohjattua itsenäistä työskentelyä yksilöllisten kehitystavoitteiden mukaisesti, ja harjoitusten teon ja tulosten seuranta äänitteiden avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 69 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
harjoitukset ja itsenäinen työskentely  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Harjoitusten lisäksi ohjattu itsenäinen työskentely ja äänitteitä sisältävä oppimispäiväkirja.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen sovittava materiaali, esim.

Aalto, A-L. & Parviainen, K., Auta ääntäsi. Otava.1990.

DeVore K. & Cookman S., The Voice Book: Caring for, Protecting, and Improving Your Voice. 2009. Verkossa osoitteessa: http://site.ebrary.com/lib/tampere/docDetail.action?docID=10314032

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö