x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVOKO6A Äänen vapauttaminen 3 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Puhetekniikka ja vokologia

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tuntevat mielikuviin perustuvia puheen ja äänenkäytön harjoituksia
- osaavat tuottaa ääntä vaivattomasti ja ääni-instrumentin ilmaisumahdollisuudet ovat lisääntyneet

Sisältö

Harjoituksia ja ohjattua itsenäistä työskentelyä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 69 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Harjoitusten lisäksi ohjattu itsenäinen työskentely, joka raportoidaan oppimispäiväkirjaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
harjoitukset ja itsenäinen työskentely  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Harjoitusten lisäksi ennakkotehtävät ja ohjattu itsenäinen työskentely, joka raportoidaan oppimispäiväkirjaan.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Esim. Linklater, K., Freeing the natural voice. Imagery and art in the practice of voice and language. Nick Hern Books. 2006.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö