x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVOKO2 Oman äänen analyysi ja harjoittaminen 3 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Puhetekniikka ja vokologia
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat analysoida omaa ja muiden puhetta ja ääntä kuulonvaraisesti
- ymmärtävät yleisimpien puheteknisten mittausten yhteydet kuultavissa olevaan
- tutustuvat oman ääni-instrumenttinsa mahdollisuuksiin, tunnistavat oman äänenkäyttönsä vahvuudet ja kehittämiskohteet
- tuntevat tavallisimmat puhetekniset harjoitukset ja ymmärtävät niiden tavoitteet

Sisältö

Ääninäytteiden nauhoitus, puhetekniset mittaukset, kuunteluanalyysi ja ääniharjoituksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
harjoitukset  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Aktiivinen osanottaminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Laukkanen A-M. & Leino T., Ihmeellinen ihmisääni. Luvut 6-7. Gaudeamus. 1999 (tai uudempi).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö