x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALTTS14 TUTU4 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät käytännössä 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Tutkimuspäällikkö Jari Kolehmainen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Aiemmiksi opinnoiksi vaaditaan opintojakson TUTU3 hyväksytty suorittaminen. TUTU4-opintojaksolla tehtävä harjoitustyö perustuu TUTU3:lla käsiteltyjen menetelmien soveltamiseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa valitsemaansa tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmää omassa tutkimuksessaan.

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on syventää tulevaisuusajattelun osaamista ja tulevaisuusnäkökulman soveltamista. Opintojaksolla syvennetään aiempien kurssien teemoja; tieteenfilosofinen teoria, ontologia, epistemologia ja metodologia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luennot 4*2 t, harjoitustehtävät ja kirjallinen tutkimusraportti tai tieteellinen artikkeli

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Luennot ja harjoitustehtävät virtuaaliympäristö Second Lifessa sekä Moodlessa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kurssin aikana jaettava kirjallinen aineisto

Lisätietoja

www.tvanet.fi

Opintojakso toteutetaan erikseen ilmoitettavina aikoina.

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu