x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAYJ36 Grounded Theory 1–10 op

Osaamistavoitteet

Jakson kursseilla opiskelija
- saa perustiedot ja sovellusnäkemyksiä ja kokemusta Grounded theory -tutkimusotteesta
- saa perusvalmiudet Grounded theory -otteen mukaisen tutkimustehtävän määritykseen ja rajaukseen
- oppii hahmottamaan Grounded theory -lähestymistapaan liittyviä aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiä

Sisältö

Kursseilla perehdytään erilaisiin Grounded theoryn lähtökohtiin, traditioihin, empiirisiin tutkimusesimerkkeihin sekä työskennellään tyypillisesti myös opiskelijoiden omien hankkeiden pohjalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tarkemmat työskentelyohjeet annetaan jakson toteutuksen yhteydessä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.