x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAYJ26 Rekisteritutkimus 1–10 op

Osaamistavoitteet

Jaksolla opiskelija saa käsityksen rekisteritutkimuksen tutkimusprosessista ja siihen liittyvistä haasteista, pystyy suunnittelemaan rekisteritutkimuksia ja oppii arvioimaan kriittisesti rekisteriaineistoja hyödyntäviä tutkimuksia.

Sisältö

Rekisteritutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jossa käytetään ainakin yhtenä aineistonlähteenä rekistereitä. Rekisteriaineistojen tutkimuskäytön suurimpana haasteena on se, että rekistereitä ei ole alun perin kerätty juuri sitä tutkimusta varten, jossa tietoja halutaan hyödyntää.

Jaksolla tutustutaan rekisteritutkimuksen tutkimusasetelmiin ja aineistoihin. Tyypillisesti työskennellään myös opiskelijoiden omien hankkeiden pohjalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.