x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS42V Simultaanitulkkaus I venäjä-suomi-venäjä 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee simultaanitulkkauksen perusteet ja osaa simultaanitulkata työkielillään (suomi-venäjä-suomi) yleisiä tekstejä. Hän osaa tehdä tulkkausstrategisia ratkaisuja ja analysoida ja perustella valintojaan. Hän ymmärtää ammattimaisen ja kollegiaalisen käytöksen merkityksen ja osaa neuvoa ja ohjata asiakasta simultaanitulkkauksen järjestelyihin, onnistuneen simultaanitulkkaustoiminnan edellytyksiin ja -tulkin tehtäviin liittyvissä yleisissä asioissa. Lisäksi hän hallitsee tulkkaustoimeksiantoon valmistautumisen ja ymmärtää valmistautumisen merkityksen onnistuneen tulkkausviestinnän kannalta.

Sisältö

Laitteellisen simultaanitulkkauksen perusteet teoriassa (prosessi) ja käytännössä (keinot). Tulkkaustoimeksiantoon valmistautuminen, prima vista -tekniikka osana toimeksiantoon valmistautumista ja simultaanitulkkauksessa. Ammattimainen käytös tulkkauskopissa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö