x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSU06 Puhesuomi ja esiintyminen 5 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia erilaisissa puhetilanteissa tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Hän osaa ennakoida ja suunnitella viestintäänsä etukäteen sekä arvioida viestinnän onnistumista. Hän tuntee puheen analysoinnin menetelmiä ja osaa hyödyntää niitä esimerkiksi tulkkauksen tutkimuksessa.

Sisältö

Opintojakso koostuu harjoituskurssista ja sen yhteydessä tentittävästä kirjallisuudesta. Kurssilla harjoitellaan julkisia puhetilanteita sekä tehdään harjoitustyönä puhetilanteen analyysi. Opintojaksoon liittyvässä kirjallisuudessa käsitellään mm. keskusteluntutkimuksen menetelmiä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Essee  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö