x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSU05 Ammattimainen tekstintarkistus 5 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TRSUPM10 Ammattimainen tekstintarkistus 1–4 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tarkistamaan itsenäisesti sekä alun perin suomeksi kirjoitettuja että suomennettuja tekstejä. Hän pystyy myös perustelemaan ratkaisunsa asianmukaista terminologiaa käyttäen ja antamaan kirjoittajille asiantuntijapalautetta.

Sisältö

Opintojakson ensimmäisessä osassa tutustutaan tekstintarkistuksen käytäntöihin ja apuvälineisiin sekä tehdään tekstintarkistukseen liittyviä harjoituksia opettajan laatiman kurssimateriaalin pohjalta. Toisessa osassa tarkistetaan itsenäisesti laajahkoja suomenkielisiä tekstejä (mahdollisuuksien mukaan) todellisten toimeksiantojen pohjalta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kielioppaat ja valikoima Kielikellon artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö