x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSU03 Tekstin tekemisen perusteet 5 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kirjoitusprosessin ja pystyy kehittämään itseään kirjoittajana. Hän osaa analysoida eri tekstilajien ja viestintätilanteiden ominaispiirteitä ja tuottaa tilanteeseen sopivaa tekstiä. Hän osaa myös muokata ja huoltaa omia ja muiden suomenkielisiä tekstejä.

Sisältö

Opintojaksossa harjoitellaan tekstin tekemistä kokonaisvaltaisena prosessina. Opintojakson aikana perehdytään tekstilajien konventioihin ja tyyliin sekä harjoitellaan asiatekstien kirjoittamista ja muokkaamista. Lisäksi opiskelija kirjoittaa kurssin aikana esseen tekstintutkimusta käsittelevän kirjallisuuden pohjalta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Immonen ym. 2011, Kääntäjän tekstilajit ja tekstilajien kääntäminen; Svinhufvud 2007, Kokonaisvaltainen kirjoittaminen; valikoima artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kääntäjän suomen opinnot II (Käännöstiede (suomi))
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö