x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS33 Suomenkielisen kaunokirjallisuuden kääntäminen 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi pakollisena edeltävänä opintona: ENGA11 Käännösviestintä II suomi-englanti, SAKA9 Käännösviestintä suomi - saksa tai VENA13 Käännösviestintä suomi-venäjä.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tulkita ammattimaisesti suomenkielistä kaunokirjallisuutta omalle B-työkielelleen.

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija tuottaa etukäteen sovitusta teoksesta (teoksen osasta) käännöksen ja käännöskommentin. Kurssilla voidaan tuottaa esimerkiksi esittelykäännöksiä suomenkielisen kaunokirjallisuuden vientiin ulkomaille tai toteuttaa jokin muu suomenkielisen kaunokirjallisen tekstin käännösprojekti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö