x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS29 Kaunokirjallisen kääntämisen peruskurssi 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi pakollisena edeltävänä opintona: ENGA10 Käännösviestintä II englanti-suomi, SAKA8 Käännösviestintä saksa - suomi tai VENA12 Käännösviestintä venäjä-suomi.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet kaunokirjallisen käännöksen laatimiseen. Hän tuntee yhden tai useamman kaunokirjallisuuden tekstilajin (esim. novelli, runo) kääntämisen erityispiirteet ja käytännön käännöstyön haasteet. Lisäksi opiskelija osaa arvioida ja kommentoida kaunokirjallisia käännöksiä.

Sisältö

Luento- ja harjoituskurssi. Itsenäisen kaunokirjallisen käännöksen laatiminen, kirjallisen kommentin laatiminen työprosessista ja toisten opiskelijoiden käännösten arviointi ja kommentointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö