x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS18E Talouselämän käännösviestinnän seminaari suomi-englanti 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee talouselämän käännösviestinnän toimintakentän, erikoispiirteet ja menetelmät. Hän osaa kääntää talouselämän tekstejä suomesta englantiin ja perustella käännösratkaisunsa sekä ymmärtää talouselämän termien ja ilmausten roolin talouselämän käännösviestinnässä. Hän osaa hakea termivastineita ja arvioida niiden sopivuutta kulloiseenkin kontekstiin.

Sisältö

Talouselämän käännösviestinnän keskeiset tekstilajit, viestintätilanteet, toimijat ja tietolähteet; alan tekstien analysointi, kääntäminen ja käännösten argumentointi

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Erikoisalojen käännösviestintä -erikoisalaa suorittava opiskelija voi korvata tämän opintojakson opintojaksolla MVKS24E Julkaisuun kääntäminen ja toimittaminen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö