x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS10 Johdatus erikoisalojen käännösviestintään 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erikoisalojen käännösviestinnän ominaispiirteitä, eri erikoisalojen tekstilajeja sekä eri erikoisalojen kielen erityispiirteitä. Opiskelija tunnistaa erikoisalojen käännösviestintään liittyviä käännösongelmia ja osaa etsiä niihin ratkaisuja. Hän tuntee erikoisalojen käännösviestintään liittyvät tiedonhankintamenetelmät ja osaa käyttää kriittisesti erilaisia kääntämisen apuvälineitä.

Sisältö

Erikoisalojen käännösviestinnän ominaispiirteet, viestintätilanteiden erilaisuus, erikoisalojen tekstilajit, tieteellinen teksti, populaaritieteellinen teksti, tekstianalyysi, erikoisalojen sanastot ja sanakirjat, tiedonhankinta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö