x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS08 Omavalintaiset opinnot 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TRMUS5 Omavalintaiset opinnot 2–6 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee jotain häntä itseään kiinnostavaa käännöstieteen tai lähitieteen osa-aluetta, osaa hankkia siihen liittyvää lisätietoa, ja hänellä on valmiudet soveltaa tuota alaa koskevaa tietoa oman asiantuntijuutensa kehittämiseen ja pro gradu -tutkielmansa työstämiseen.

Sisältö

Opintojakso sisältää opiskelijan itse valitsemia vierailuluentoja, studia generalia -luentoja, väitöstilaisuuksia, seminaareja tai muita Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä tai muualla yliopistossa järjestettäviä tapahtumia, joista kirjoitetaan oppimispäiväkirja. Viiden opintopisteen suoritus edellyttää 15 luennolle osallistumista ja luento- tai oppimispäiväkirjan pitämistä niistä. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi myös lukea alan kirjallisuutta ja kirjoittaa 15–20 sivun laajuisen esseen jostain häntä kiinnostavasta aihepiiristä. Suoritusmerkintä voidaan myös antaa, jos opiskelija on itse pitänyt luentoja tai muita käännöstieteen alaan liittyviä esityksiä. Erilaisista suoritusvaihtoehdoista neuvotellaan tapauskohtaisesti erikseen oman opintosuunnan professorin tai omasta erikoisalasta vastaavan henkilön kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Luento- tai oppimispäiväkirja  Essee 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan tai esseeseen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö