x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGS11 Vaihtoehtoiset erikoistumisopinnot VI 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisesti jonkin englannin kieleen tai kirjallisuuteen liittyvän erityisalueen tai erityiskysymyksen.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään jotakin englannin kielen ja kirjallisuuden erityisaluetta tai erityiskysymystä. Käsiteltäviä erityisalueita tai kysymyksiä voivat olla esimerkiksi kielen rakenne, kielen ja yhteiskunnan välinen vuorovaikutus, kirjallisuudenlajien tai kirjallisuuden yhteiskunnallinen merkitys sekä soveltava kielitiede ja kielenopetus.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Opintojakson suoritustapa täsmennetään opetusohjelmassa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arviointi täsmennetään opetusohjelmassa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö