x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TSEKP2 Peruskurssi II 5 op
Vastuutaho
Tsekin kieli
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Tšekin peruskurssi II -kurssin suorittaminen edellyttää opintojakson TSEKP1 Peruskurssi I suorittamista tai vastaavia tietoja.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TSEKP2 Peruskurssi II 8 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot tšekin kieliopista, ja hän hallitsee erilaisissa arkielämän tilanteissa tarvittavan sanaston sekä tunnistaa erilaisia tyylillisiä ilmaisukeinoja.

Sisältö

Kielen jatkotaso. Tšekin kieleen ja kulttuuriin tutustuminen kirjallisten aineistojen perusteella.

Opetuskieli

tsekki, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tšekin kielen jatkokurssi I  Osallistuminen opetukseen  3 op
tsekiksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Tšekin kielen jatkokurssi II  Osallistuminen opetukseen  2 op
tsekiksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Tšekin kieli (Tsekin kieli)
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö