x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGA25 Digitaalinen lukutaito ja akateeminen tiedonhallinta 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakollisina edeltävinä opintoina: ENGPT Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen perusopinnot tai ENGPTVT Englannin kääntämisen ja tulkkauksen perusopinnot valinnaisina opintoina.

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa ja julkaista akateemista/ammatillista materiaalia erilaisissa digitaalisissa formaateissa, muuntaa tietoa näiden formaattien välillä ja antaa toimeksiantajille niihin liittyvää neuvontaa. Opiskelija ymmärtää digitaalisia tekijänoikeus- ja yksityisyyskysymyksiä ja tunnistaa tapoja, joilla teknologia on muuttanut akateemista ja ammatillista toimintakenttää.

Sisältö

Opintojakso antaa perustiedot akateemisesta ja ammatillisesta digitaalisesta lukutaidosta ja julkaisuformaateista. Lisäksi se harjaannuttaa digitaaliseen tiedonhakuun ja tiedon tuottamiseen sekä digitaalisten tutkimusmenetelmien käyttöön (esim. verkkokyselyt).

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö