x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGA21 Virtuaalikollokvio 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakollisina edeltävinä opintoina: ENGPT Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen perusopinnot, ENGPTVL Englannin kielen ja kirjallisuuden perusopinnot valinnaisina opintoina tai ENGPTVT Englannin kääntämisen ja tulkkauksen perusopinnot valinnaisina opintoina.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TRENAK22 Virtuaalikollokvio (FAST US-3) 2–6 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja ymmärtää käsiteltyyn aiheeseen liittyviä rakenteita, sanastoa ja menetelmiä. Hän osaa analysoida, arvioida ja tulkita käsitellyn aiheen sisältöä ja siihen liittyvää terminologiaa.

Sisältö

Opintojakson sisältö vaihtelee vuosittain. Se järjestetään yhteistyössä muiden (esim. Yhdysvalloissa tai Iso-Britanniassa olevien) koulutusorganisaatioiden kanssa verkkoyhteyksiä hyödyntäen. Vaihtoehtoisesti kyseeseen voi tulla myös paikallisesti järjestetty opintojakso, jossa käsiteltävää aihetta lähestytään virtuaalisesti ja aihe itse kytkeytyy olennaisesti digitaalisten välineiden käyttöön.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakso on avoinna myös englannin kielen ja kirjallisuuden moduulin valinneille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö