x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGA16 Ison-Britannian maantuntemus 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja ymmärtää Ison-Britannian tärkeimpien yhteiskunnallisten instituutioiden rakenteita ja niihin liittyvää terminologiaa historiallisessa kontekstissaan. Hän tunnistaa ja osaa analysoida eroja Ison-Britannian ja muiden maiden instituutioiden välillä ja osaa analysoida, arvioida ja tulkita Ison-Britannian yhteiskunnallista keskustelua ja mediaa.

Sisältö

Opintojakso tarjoaa yleiskatsauksen Ison-Britannian yhteiskunnallisiin instituutioihin ja näiden historialliseen kehitykseen.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Ison-Britannian maantuntemus -luennot  Osallistuminen opetukseen  3 op
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Essee tai luentopäiväkirja  Essee  2 op
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakso on avoinna myös englannin kielen ja kirjallisuuden moduulin valinneille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö