x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGA15 Yhdysvaltain maantuntemus 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja ymmärtää Yhdysvaltain tärkeimpien yhteiskunnallisten instituutioiden rakenteita ja niihin liittyvää terminologiaa historiallisessa kontekstissaan. Hän tunnistaa ja osaa analysoida eroja Yhdysvaltain ja muiden maiden instituutioiden välillä ja osaa analysoida, arvioida ja tulkita Yhdysvaltain yhteiskunnallista keskustelua ja mediaa.

Sisältö

Opintojakso tarjoaa yleiskatsauksen Yhdysvaltain yhteiskunnallisiin instituutioihin ja näiden historialliseen kehitykseen.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Yhdysvaltain maantuntemus -luennot  Osallistuminen opetukseen  3 op
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Essee tai luentopäiväkirja  Essee  2 op
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakso on avoinna myös englannin kielen ja kirjallisuuden moduulin valinneille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö