x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGA14 Suomen maantuntemustutkielma 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa itsenäisesti englanninkielisen, MLA-kirjoitustyyliä noudattavan, HTML-muotoisen tutkielman. Opiskelija osaa selittää tieteellisen tutkimusprosessin eri vaiheet ja hankkia tarkoituksenmukaista lähdemateriaalia. Opiskelija tunnistaa suomalaisiin instituutioihin liittyvän terminologian erityispiirteitä verrattuna muihin maihin ja pystyy analysoimaan suomalaista yhteiskunnallista, kulttuurista ja poliittista keskustelua ja osaa verrata sitä vastaavaan englanninkielisen keskusteluun.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija tuottaa valitsemaansa suomalaista instituutiota käsittelevän tutkielman, jossa hän osoittaa hallitsevansa tieteellisen kirjoittamisen periaatteet. Opiskelija tuottaa itsenäisesti englanninkielisen tutkielman MLA:n kirjoitustyylin mukaisesti ja julkaisee tutkielmansa HTML-muodossa.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvosana määräytyy tutkielman perusteella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö