x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGA8 Romantiikan aika ja sen perintö 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Britannian ja Yhdysvaltain romantiikan ajan kirjallisuuden keskeisimmät tekstit ja osaa analysoida sekä vertailla niitä tekstien alkuperäisissä yhteiskunnallisissa konteksteissa. Hän ymmärtää romantiikan kirjallisuuden vaikutuksen englanninkieliseen kulttuuriin yleensä ja osaa tunnistaa näitä vaikutteita eri taiteenlajeissa ja kulttuurisissa ilmiöissä. Opiskelija osaa arvioida kirjallisia tekstejä kriittisesti, esittää niistä omia näkökantojaan ja perustella ne.

Sisältö

Opintojakso esittelee keskeistä Britannian ja Yhdysvaltain romantiikan ajan kirjallisuutta osoittaen sen vaikutuksen englanninkielisen kulttuurin ilmiöihin ja lajeihin. 1800-luvun merkittävimpien tekstien analysointi auttaa havaitsemaan ja jäsentämään romantiikan ideoiden suhteita nyky-yhteiskunnan ajattelumalleihin.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Greenblatt, S. (ed). The Norton Anthology of English Literature, 9th edition

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö