x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGA5 Kielitiede II 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
ENGFA3C Kielitiede II 4 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee semantiikan, pragmatiikan ja diskurssianalyysin keskeiset lähestymistavat ja osaa soveltaa niitä englanninkielisen tekstin ja puheen analyysiin. Opiskelija tunnistaa kielessä tapahtuvia ajallisia muutoksia ja osaa selittää ja havainnollistaa niitä keskittyen esimerkkeihin nykykielessä.

Sisältö

Opiskelija tutustuu erilaisiin kielen merkitysten ja funktioiden tutkimisen lähestymistapoihin: semantiikkaan, pragmatiikkaan ja diskurssianalyysiin. Opiskelija tutustuu kielen muutoksen syihin ja eri muutostyyppeihin äänteiden, rakenteiden, sanaston ja merkitysten tasolla.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Löbner, Sebastian. 2002 tai myöh. Understanding Semantics (ss. 1-122)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Teokset ja muu materiaali kirjatenttiin: Cutting, Joan. 2008. Pragmatics and Discourse (2nd edition). Gee, James Paul. 2010. An Introduction to Discourse Analysis (3rd edition). Löbner, Sebastian. 2002 tai myöh. Understanding Semantics (ss. 1-122) Monisteita historiallisen kielitieteen alalta (saatavana tentin vastaanottavalta opettajalta).

Tenttiin luetaan kaikki neljä osiota eli 3 kirjaa ja monisteet.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö