x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGA4 Englannin kielen rakenne III: Kielioppi ja konteksti 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee analysoimaan ja vertailemaan kielen rakenteita eri käyttötilanteissa. Opiskelija osaa kuvata eri kielenkäyttötilanteiden tyypillisiä kieliopillisia piirteitä.

Sisältö

Opiskelija tutustuu englannin kielen rakenteiden kontekstisidonnaisuuteen autenttisten teksti- ja puhenäytteiden avulla. Kurssilla opiskelija kirjoittaa esseen sovitusta aiheesta kiinnittäen huomiota sekä aiheen käsittelyyn lähdekirjallisuudessa että tarkasteltavien rakenteiden käyttöön tutkimusmateriaalissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö