x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOS4 Seminaari 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
SUOMS3A Seminaari 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on oppinut projektinhallintaa ja prosessikirjoittamista ja hän osaa analysoida kielellistä aineistoa, tuntee laajalti oman alansa kirjallisuutta ja pystyy arvioimaan sitä kriittisesti.

Sisältö

Ohjattua pro gradu -tutkielman tekoa, muiden tutkielmien kriittinen arviointi, tieteellinen keskustelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen seminaariin, oman tutkielman aktiivinen työstäminen Menetelmäopinnoissa (SUOS2) hyväksytyn tutkimussuunnitelman mukaan, aktiivinen osallistuminen keskusteluun, opponointi.
Seminaari kokoontuu noin joka toinen viikko 4 periodin ajan. Tänä aikana pyritään tutkielma saamaan valmiiksi.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Työskentelyn perusteella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö