x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOS2 Menetelmäopinnot 10 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
SUOMS2 Metodiopinnot 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteellisen tutkimuksen kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia metodeja ja tutkimuksen yhteydessä käytettäviä tietokoneohjelmia; hän on kerrannut tieteellisen kirjoittamisen ja argumentaation periaatteita. Opiskelija on laatinut oman pro gradu -tutkielmansa tutkimussuunnitelman ja tutustunut tutkielmansa alan keskeisimpään teoriakirjallisuuteen.

Sisältö

Tutkimuksen teon yleiset metodit, valmiit sähköiset korpukset ja niiden käyttö, tutkielman rakenne, tieteellinen argumentaatio, tutkimussuunnitelma, teoriakirjallisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kielitieteen metodit  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Luennot sisältävät harjoituksia. Lisäksi syventävien opintojen suunnittelun ja tutkimussuunnitelman teon henkilökohtaista ohjausta (n. tunti/opiskelija).

Teoriakirjallisuus  Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi

a) Kielitieteen metodit 5 op: luennot ja portfolio (referaatti, tieteellinen argumentaatio, harjoitustyöt, tutkimussuunnitelma). Luennot sisältävät harjoituksia. Lisäksi syventävien opintojen suunnittelun ja tutkimussuunnitelman teon henkilökohtaista ohjausta (n. tunti/opiskelija).
b) Teoriakirjallisuus 5 op: noin 600 s. kirjallisuutta, kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Portfolion ja kirjallisen tentin perusteella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö