x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERTUTOR Tuutorina toimiminen 2 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/HES

Osaamistavoitteet

Tuutorina toimittuaan opiskelija osaa kuvata yliopiston keskeiset piirteet ja tutkinnon rakenteen, ymmärtää vertaistuen ja vuorovaikutustaitojen merkityksen ja mahdollisuudet sekä osaa vastuullisesti toimia ryhmänohjaus- ja suunnittelutehtävissä. Tuutorina toimittuaan opiskelija osaa arvioida ja raportoida tuutortoimintaa sekä omaa toimintaansa vertaistuen antajana.

Sisältö

Opiskelijatuutori auttaa uuttaa opiskelijaa integroitumaan Tampereen yliopistoon, oppimisympäristöön ja opiskelijayhteisöön. Tuutori toimii yksikön suomalaisten ja/tai kansainvälisten opiskelijoiden vertaistuutorina ja osallistuu yliopiston järjestämään tuutorkoulutukseen. Koulutuksessa käsitellään tuutorin roolia ja opiskelijan tueksi järjestettyä ohjausta. Lisäksi tuutori tutustuu oman yksikkönsä opetussuunnitelmaan ja voimassa oleviin tutkintovaatimuksiin sekä tutkintoa koskeviin määräyksiin ja osallistuu yksikön järjestämään uusien opiskelijoiden orientointipäivään.
(Kv-tuutori tutustuu itsenäisesti ulkomaalaisille opiskelijoille tuotettuun englanninkieliseen materiaaliin)

Tuutori laatii tuutortoiminnan suunnitelman, osallistuu tuutortoimintaan vähintään yhden lukukauden ajan ja laatii toiminnasta raportin. Raportissa tuutori arvioi omaa toimintaansa, tuutortoiminnan ja- koulutuksen toimivuutta ja antaa tarpeen mukaan kehittämisehdotuksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tuutorkoulutus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen raportti  Essee 
suomeksi

Suomalaisten tai kansainvälisten opiskelijoiden tuutoroinnista saa 2 op. Yksi opiskelija voi saada opintopisteet vain kerran. Kv-tuutoroinnin voi lukea kansainvälisen opintokokonaisuuden osaksi.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheismateriaali:

Tuutori-opas, terveystieteiden opetussuunnitelma 2012-2015

Materiaalia tuutoroinnin tueksi: http://www.uta.fi/opiskelu/tuutorointi.html

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö