x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGS3 Metodiopinnot 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Metodiopinnot suoritettuaan opiskelija osaa arvioida erilaisia metodologisia ja teoreettisia lähestymistapoja tutkimuksen tekemiseen ja on perehtynyt valitsemaansa lähestymistapaan. Opiskelija ymmärtää lähestymistapojen ja tutkimusmenetelmien roolin tutkielman laatimisessa.

Sisältö

Metodiopinnoissa perehdytään erilaisiin kielen- ja kirjallisuudentutkimuksen metodeihin ja teorioihin. Opintojakso valitaan kurssitarjottimelta, jonka valikoima käy ilmi opetusohjelmasta.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Opintojakson suoritustapa määritellään tarkemmin opetusohjelmassa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö