x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGS2 Englannin kielen historia 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa sijoittaa englannin kielen sen indoeurooppalaiseen ja germaaniseen taustayhteyteen. Opiskelija tuntee englannin kielen äänne- ja kirjoitusasun, rakenteiden ja sanaston keskeiset kehityspiirteet vuosisatojen aikana muinaisenglannin kaudesta (450–1100) nykypäiviin. Opiskelija osaa selittää historiallisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutusta englannin kielen kehittymiseen eri aikakausina.

Sisältö

Opiskelija tutustuu englannin kielen asemaan kielten sukupuussa, englannin kielen jakoon eri aikakausiin, näiden aikakausien keskeisiin kielellisiin piirteisiin sekä kielen ulkoisten tekijöiden vaikutukseen kielen kehittymiseen.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Teokset kirjatenttiin: Fennell, Barbara. 2001. A History of English; Gelderen, van, Elly. 2006. A History of the English Language.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö