x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKENPRE1 Englannin kielen kirjallisen taidon valmentava kurssi 2 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Edeltävät opinnot
Minimiedellytys on peruskoulun A1-kielen tai lukion B3-kielen taidot. Mieluiten lukion A1- tai B1-kielen opinnot tai opintoja. (Taitotaso B1) Niitä alempi lähtötaso edellyttää erityisen tunnollista panostusta kurssiin.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat valmennusta akateemisen tekstin lukemisessa. Opintojakso pyrkii parantamaan taitoja tutkintojen kieliopintojaksoja ja muita opintoja varten.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa omista lähtökohdistaan paremmin lukea selkeästi kirjoitettua akateemista tekstiä
- tuntee olennaiset tekstiä hahmottavat vihjesanat
- pystyy hahmottamaan monimutkaisia lauseita
- pystyy päättelemään sanojen merkityksiä
- on orientoitunut sanakirjojen käyttöön

Sisältö

- Valittuja otteita akateemisista teksteistä
- Tekstien rakenne ja lukustrategiat
- Tekstiä hahmottavat vihjesanat
- Monimutkaisten lauseiden hahmotus
- Sanojen merkitysten päättely sanan rakenteen, lauseyhteyden ja asiayhteyden perusteella
- Sananmuodostus
- Sanojen monimerkityksisyys ja sanakirjojen käyttö
Tekstianalyysiä ja muita kirjallisia harjoituksia, täydentäviä etätehtäviä sekä itsenäistä opiskelua.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 26 tuntia, itsenäinen työskentely 28 tuntia.

Opetuskieli

englanti

Opetuskielenä voi olla myös suomi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Harjoitustyö(t) 
englanniksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Kirjallinen loppukoe ja säännöllinen osallistuminen opetukseen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakama maksullinen materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso ei voi kuulua tutkintoon vaadittaviin kieli- ja viestintäopintoihin. Opiskelijan yksiköstä riippuen se voi mahdollisesti kuitenkin olla tutkinnon vapaasti valittavia opintoja.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus