x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGA3 Vaihtoehtoinen opintojakso 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee syvällisesti jonkin englannin kieleen ja kirjallisuuteen liittyvän erityisalueen tai metodin.

Sisältö

Opiskelija suorittaa jonkin englannin kielen ja kirjallisuuden syventävien opintojen vaihtoehtoisten erikoistumisopintojen opintojakson. Kyseisestä opintojaksosta annetaan opiskelijalle merkintä tämän opintojakson koodilla.

Tämän opintojakson sijasta opiskelija voi suorittaa jonkin aineopintojen englannin kääntämisen ja tulkkauksen moduulin vaihtoehtoisista opintojaksoista. Sitä ei kuitenkaan merkitä opiskelijalle tämän opintojakson koodilla vaan omalla koodillaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojakson suoritustapa täsmennetään opetusohjelmassa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arviointi täsmennetään opetusohjelmassa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö