x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGP6 Britannian kirjallisuus: kulttuuri ja muutos keskiajalta valistuksen aikakauteen 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja ymmärtää aikakauden kaunokirjallisia tekstejä niiden historiallisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia taustoja vasten. Opiskelija ymmärtää, kuinka tekstit ovat menneisyydessä rakentaneet ja tuottaneet Englannin kansallista ja kulttuurista identiteettiä sekä tiedostaa, miten tämän aikakauden tekstit ovat ajankohtaisia vielä nykyään.

Sisältö

Opintojakso on johdatus englanninkielisen kirjallisuuden nousun alkuun. Se tarkastelee, kuinka kaunokirjalliset tekstit peilaavat aikansa maailmankuvaa ja samalla vaikuttavat sen kehitykseen. Opintojaksolla luetaan tekstejä keskiajalta valistuksen aikakauteen saakka ja tutkitaan, kuinka englanninkielinen kirjallisuus kehittyi Englannissa, millaisia yhteyksiä sillä oli Eurooppaan ja kuinka se vaikutti Englannin ja Britannian identiteetin muotoutumiseen. Opintojakso myös esittelee eri aikakausille tyypillisiä kaunokirjallisia lajeja.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Greenblatt, S. (ed). The Norton Anthology of English Literature, 9th edition

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö