x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGP5 Kielitiede I 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
ENGFP3C Kielitiede I 3 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata englannin perusrakenteet äänteiden, morfeemien ja syntaksin tasolla. Opiskelija osaa analysoida sanojen merkityksiä ja sanojen välisiä merkityssuhteita. Opiskelija tunnistaa kielen ulkoisten tekijöiden ja kielenkäyttötilanteen vaikutuksen puhutun ja kirjoitetun kielen piirteisiin.

Sisältö

Opiskelija tutustuu fonologian, morfologian, syntaksin, semantiikan ja sosiolingvistiikan peruskäsitteisiin ja niiden soveltamiseen englannin kieleen käytännön harjoitusten kautta.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Trudgill, Peter. 2000. Sociolinguistics (4th edition)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Herbst, Thomas. 2010. English Linguistics

Trudgill, Peter. 2000. Sociolinguistics (4th edition)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö