x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKA4 Saksankielisten maiden nykykulttuuri 5 op
Vastuutaho
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TAI
TRSAAK2 Kulttuuritietous II 4 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee saksankielisten maiden nykyhistoriaa ja niiden kielellisiä, sosiaalisia ja poliittisia erityispiirteitä. Hän pystyy soveltamaan tietojaan analysoidessaan erilaisia kulttuuri-ilmiöitä.

Sisältö

Saksankielisten maiden nykyhistoria ja niiden kielelliset, sosiaaliset ja poliittiset erityispiirteet, esimerkiksi alueelliset erot, koulutusjärjestelmä, maahanmuutto, populaarikulttuuri. Normit, tavat, ajatusmaailma, arkipäivän käytännöt ja perinteet.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi
Arviointi 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, suullinen esitys ja lopputentti.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
saksaksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö