x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKP1 Kielioppi- ja sanastoharjoitukset 5 op
Vastuutaho
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TAI
TAI

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee saksan kieliopin valikoitujen painopistealueiden rakenteet.
Opiskelija osaa lukea, ymmärtää ja analysoida saksankielisiä tekstejä. Hänellä on laaja sanavarasto.

Sisältö

Saksan kieliopin keskeisten alueiden kertausta ja laajentamista; painopistealueina adjektiivin taivutus, verbien ja adjektiivien rektio, verbien konjugaatio, infinitiivi- ja partisiippirakenteet ja passiivi. Eri tekstilajien lukemista ja analyyttista tarkastelua, tekstinymmärtämisharjoituksia, sanaston työstämistä.

Opetuskieli

saksa, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kielioppiharjoitukset  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, loppukuulustelu.

Teksti- ja sanastoharjoitukset  Osallistuminen opetukseen  2 op
saksaksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, loppukuulustelu.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö