x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANSV3 Frankofonia 5 op
Vastuutaho
Ranskan kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee frankofonian kysymykset historiallisesta, maantieteellisestä ja kielitieteellisestä näkökulmasta.

Sisältö

Kurssilla käsitellään frankofonian syntyyn vaikuttaneita tekijöitä, ranskan kielen maantieteellistä levinneisyyttä, ranskankielisten alueiden kielipolitiikkaa, kielen varieteetteja.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ranskaksi
Arviointi 

Luennot, lopputentti

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
ranskaksi
Oppimateriaalit 

J. K. Sanaker, K. Holter & I. Skattum : La francophonie. Une introduction critique. C. Reynaud Paligot: La République raciale: paradigme racial et idéologie républicaine 1860-1930.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö