x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANSV1 Tekstilingvistiikka ja diskurssianalyysi 5 op
Vastuutaho
Ranskan kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tekstilingvistiikan ja diskurssianalyysin peruslähtökohdat ja tavoitteet, tuntee niiden keskeisiä peruskäsitteitä ja lähestymistapoja ja pystyy soveltamaan niitä erilaisten tekstien analysoimiseen.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen ja oheislukemiston avulla tekstien erikoispiirteisiin ja niiden tutkimiseen vaadittaviin teorioihin ja menetelmiin.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ranskaksi
Arviointi 

Luennot ja harjoitukset sekä lopputyö.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
ranskaksi
Oppimateriaalit 

Kirjallisuus C. Kerbrat-Orecchioni, L’e?nonciation : de la subjectivite? dans le langage; D. Maingueneau, Éléments de linguistique pour le texte littéraire ; D. Maingueneau, Analyser les textes de communication ; S. Moirand, Le discours de la presse quotidienne

Arviointi 

Kirjallisuuden pohjalta laadittu essee.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus C. Kerbrat-Orecchioni, L’énonciation : de la subjectivité dans le langage; D. Maingueneau, Éléments de linguistique pour le texte littéraire ; D. Maingueneau, Analyser les textes de communication ; S. Moirand, Le discours de la presse quotidienne

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö