x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS1 Kielitiede 5 op
Vastuutaho
Ranskan kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
RANSS1 Kielitiede 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tärkeimmät kielitieteelliset suuntaukset, teoreettisen käsitteistön sekä keskeisimpien kielitieteilijöiden ajattelun. Opiskelija pystyy analysoimaan kieltä jostakin metodologisesta näkökulmasta ja soveltamaan oppimaansa konkreettisiin kielellisiin kysymyksiin.

Sisältö

Kurssilla pohditaan kielen ja kielitieteen luonnetta, tutustutaan kielioppiteorioihin ja kielenmuutoksen selittämiseen. Kurssilla tarkastellaan kielioppikategorioita ja kielen rakenteita sekä niiden teoreettisia analyysimalleja.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ranskaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Luennot, harjoitukset, oheiskirjallisuus, jatkuva arviointi tai lopputentti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö